POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO 

 

1.Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Całew – Zakład Pogrzebowy, ul. Tadeusza Kościuszki 7, 88-300 Mogilno


2. W jaki sposób można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub pod adresem email: calew@wp.pl


3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:
- zawarcia umów i zrealizowania ich postanowień,

- zrealizowania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach związanych z ceremonią pogrzebową,

- przeprowadzenia rozliczeń finansowych dokonanych transakcji,

 

Mając na uwadze Państwa interes, prawa oraz wolności zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, ab przetwarzanie danych w powyższych celach nie ingerowało nadmiernie w Państwa prywatność.

 

4. Jak chronimy dane osobowe?

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych przestrzegają wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności.

Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.


5. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?
Państwa dane są przetwarzane przez Całew – Zakład Pogrzebowy zależnie od charakteru dokumentów.

Dokumenty, które przetwarzamy w związku z realizacją obowiązków księgowych i podatkowych przechowujemy przez czas wskazany w odpowiednich aktach prawnych, które regulują funkcjonowanie tych dokumentów. Dokumenty, które przetwarzamy w związku z realizacją zleconych usług oraz zawartych umów przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

6.  Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

W celu prawidłowego realizowania zawartych z Państwem umów Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych następującym kategoriom osób:

a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom,

b) podmiotom współpracującym z Całew – Zakład Pogrzebowy przy realizacji powierzonych przez Państwa usług,

c) ZUS, MSWiA – w momencie, gdy zostajemy upoważnieni do reprezentowania Państwa w związku z realizacją wypłaty zasiłku pogrzebowego,

d) uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Państwa danych,

e) instytucje ubezpieczające,

f) Szpitale, Parafie,

g) Prasa – w celu zlecenia wydruku nekrologów,


7. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Zebrane przez Całew – Zakład Pogrzebowy dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

9. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?
Całew – Zakład Pogrzebowy nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

 

ZAKŁAD POGRZEBOWY
czynne całą dobę 
tel. +48 728 845 728
      +48 666 098 524
(52) 315 51 79

 

KONTAKT

ADMINISTRATOR CMENTARZA
czynne
PN - PT 8.00 - 16.00
SOB 9.00 - 13.00
lub po uzgodnieniu telefonicznym

 

KWIACIARNIA
czynne 
PON-NDZ 8.00-18.00
(52) 315 51 79

 

Polityka prywatności - RODO